Głównym założeniem Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123 jest działanie w sposób więzotwórczy na terenie Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa, jak i całej Gminy Jabłonna. Chcemy pobudzić do aktywności kapitał społeczny, jakim są tutejsi mieszkańcy po to, aby dążyć do realizacji zadań na rzecz dobra wspólnego.

Nasze stowarzyszenie skupia ludzi, których pasja i chęć działania może stanowić wspaniały start w kierunku wzajemnej integracji w różnych obszarach życia społecznego. Człon założycielski składa się z przedstawicieli, których z jednej strony dzieli wszystko – różne zawody, wiek, zainteresowania, itp.; z drugiej łączy bardzo wiele, przede wszystkim – wspólne cele. Zakładają one szerokie spektrum. Zamierzamy wspierać działania służące zwiększeniu roli mieszkańców w samorządzie, poprawie warunków życia i pracy mieszkańców gminy Jabłonna oraz podejmować inne rodzaje aktywności na rzecz dobra publicznego.

Ze szczegółowymi celami oraz zadaniami Stowarzyszenia Sąsiedzi można zapoznać się czytając nasz statut. Mamy nadzieję, że uda nam się zaktywizować lokalne środowisko i wspólnie zdziałać naprawdę dużo dobrego.