Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia wszystkich aktywnych mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej i chotomowa. Wystarczy wydrukować, podpisać i przekazać do Zarządu poniższą Deklaracją członkowską:

Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123