Szanowni Państwo! Drodzy Sąsiedzi!

Już niedługo, bo 8 lutego minie 3 rocznica powołania i rejestracji naszego Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123 w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kolejny rok działalności (2019) był bardzo aktywny dla naszego Stowarzyszenia przeprowadziliśmy bowiem aż 21 inicjatyw a wszystkie nasze działania były zgodne z celami naszego statutu. Przez ten rok wydarzyło się wiele i jest to efekt naszej wytężonej pracy, doświadczenia, autorskich pomysłów, optymizmu i wiary w celowość podejmowanych przez nas projektów oraz dobrej współpracy z Gminą Jabłonna, Parafią w Chotomowie, sołtysami Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa Północnego i Chotomowa, Gminnym Centrom Kultury w Jabłonnie i Chotomowie oraz trzema Szkołami Podstawowymi z terenu naszej gminy.

Niektóre projekty były realizowane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Jabłonna w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Oto lista działań czyli co się wydarzyło w roku 2019:

 1. Warsztaty bożonarodzeniowe pt.”Z tradycją w świąteczny czas”.
 2. Szopka bożonarodzeniowa przy kościele w Chotomowie.
 3. Duży projekt pt.”Kulturalna Jesień w Gminie Jabłonna”, który obejmował szeroki wachlarz działań kulturalnych takich jak: występy teatralne, koncerty, prelekcje, spotkania autorskie, przedstawienia dla dzieci.
 4. Organizacja Obchodów Święta Niepodległości w Gminie Jabłonna.
 5. Włączenie się w akcję ogólnokrajową „Wielkie sprzątanie” w Dąbrowie Chotomowskiej.
 6. Cykl projekcji filmowych z gatunku Wartościowe kino – „filmowe piątki”.
 7. II edycja „Grania na Polanie” mini festiwalu piosenki turystycznej z Moniuszką w tle realizowanym w Dąbrowie Chotomowskiej.
 8. Współudział w X Festiwalu Aktywności Kulturalnej i Społecznej Sołectw w Somiance, przypieczętowany sukcesem – 3 miejsce w kategorii występ sceniczny.
 9. Udział w Pikniku – Święto Chotomowa.
 10. Współorganizacja VII Rajdu Rowerowego Powstania Warszawskiego na terenie gminy Jabłonna.
 11. Udział naszych członków w szkoleniach, organizowane przez różne podmioty.
 12. Organizacja III Pikniku Sąsiedzkiego w Dąbrowie Chotomowskiej.
 13. Przygotowanie i realizacja Ołtarza na Boże Ciało.
 14. Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego.
 15. Spotkania modlitewne w czerwcu i pazdzierniku przy kapliczce w Dąbrowie Chotomowskiej.
 16. Ćwiczenia na polanie połączone z warsztatami zdrowego żywienia.
 17. Współudział w spotkaniach sąsiedzkich.
 18. Projekt – Patriotyczny wyjazd młodzieży na Litwę pt.”Sąsiedzi się poznają”.
 19. Utworzenie w okresie wielkanocnym Izby Regionalnej na terenie parafii Chotomów.
 20. Rodzinne warsztaty wielkanocne pt.”Wielkanocne animacje”
 21. Zakup figur do szopki bożonarodzeniowej.
 22. Wyjazd integracyjny pt.”Perły Dolnego Śląska” dla mieszkańców Gminy Jabłonna.
 23. Zbiórka darów na Litwę.
 24. Akcja „Paczka dla sąsiada”.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, sympatykom, wszystkim osobom zaangażowanym w działanie Stowarzyszenia, za wyrozumiałość i pozytywny odbiór naszych działań. Gminie Jabłonna bardzo dziękujemy za współpracę i wsparcie w realizacji projektów. Dziękujemy sąsiadom, księdzu proboszczowi parafii Chotomów, kierownictwu i pracownikom GCKiS w Jabłonnie i Chotomowie, naszemu nieocenionemu Sołtysowi Dąbrowy Chotomowskiej, sołtysom Chotomowa Północnego i Chotomowa.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, firmom, instytucjom, które nas wspierają w organizowaniu wydarzeń dbając o dobro oraz rozwój naszej małej ojczyzny.

Przed nami nowy rok, nowe wyzwania, pomysły. Zapewne Państwo się domyślacie,że przy realizacji pomysłów oprócz pracy społecznej, potrzebne są pieniądze. Liczymy zatem na przychylność i wsparcie finansowe z waszej strony. Co ważne: darowiznę taką, potwierdzoną przelewem na konto Stowarzyszenia, można odliczyć do wysokości 6% dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123