(Projekt „Z tradycją w świąteczny czas” realizowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi.)