Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 w partnerstwie Z Gminą Jabłonna, Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Projekt obejmuje szereg działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o wybuchu Powstania Warszawskiego na przedpolach Warszawy, a w szczególności walk na szlaku torów kolejowych Warszawa- Chotomów- Modlin. Zadanie składać się będzie z terenowej gry wiejskiej ; scenicznej inscenizacji słowno-muzycznej w wykonaniu Teatru Piosenki ; krótkiego pokazu filmu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Chotomowie, występu zespołu Moderato pod kierownictwem Pani Małgorzaty Składanek przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Wilusza.

Wydarzenia mają na celu zapoznanie mieszkańców z lokalną historią ruchu oporu na szlaku torów kolejowych oraz bohaterami tych walk. Zadania planowane jest 1 sierpnia przy Gminnym Centrum Kultury Filii Chotomów przy Poczcie na rondzie .

W Chotomowie jest bardzo ciekawa, ale mało znana lokalna historia pierwszej dywersji na przedpolach Warszawy, zapomniana i nieupamiętniona żadną tablicą ani obeliskiem danego miejsca. Dnia 1 sierpnia 1944 roku oddziały powstańcze Armii Krajowej o kryptonimie ” Marianów Brzozów ” rozkręciły tory kolejowe i doprowadziły do wykolejenia niemieckiego pociągu wojskowego w Chotomowie. Walki powstańcze miały miejsce w dniach 1-3 sierpnia 1944 r. Działania miały na celu odciąć linię kolejową i drogi dojazdowe do Warszawy. Ciekawym wątkiem historycznym jest fakt, że przez cały okres okupacji w Chotomowie był przechowywany obraz Jana Matejki z 1891r.pt ” Konstytucja 3 Maja”, ukryty i schowany przez p. Stanisława Gładysza -przedwojennego pracownika warszawskiej Zachęty, później żołnierza AK. Również zapomniana historia kościelnych dzwonów chotomowskich, które zostały zdemontowane i ukryte pod osłoną nocy przez mieszkańców, aby nie zostały przetopione na broń dla Niemców. Z torami jest związana historia – romantyczna: gdzie młoda dziewczyna w rozpaczy po śmierci narzeczonego z karabinem w ręku strzelała do czołgu, ponosząc śmierć. Romeo i Julia czasów wojny, tak ich nazywają mieszkańcy, pochowani we wspólnej mogile na cmentarzu w Chotomowie. Również przy torach znajduje się krzyż wotywny, postawiony przez żołnierza, mieszkańca Dąbrowy Chotomowskiej, który ocalał z pożogi wojennej, przy którym mieszkańcy Dąbrowy Chotomowskiej gromadzą się w czerwcu na wspólnych modlitwach.

Program obchodów 77 Rocznicy Powstania Warszawskiego w Gminie Jabłonna

 1. Sierpnia godz.
  Godz. 13:00 na scenie w Chotomowie przy Gminnym Centrum Kultury widowisko muzyczne w wykonaniu Teatru Piosenki pt.” Baczyński” – Nowe Pokolenie w reżyserii Agaty Klimczak – Kołakowskiej Fundacja im. Romana Kołakowskiego.
  2.Godz. ok.15 przy scenie na rondzie w Chotomowie
  Gra terenowa dla całych rodzin nawiązywać będzie do czasu okupacji Powstania Warszawskiego, w którym wsie z terenu gminy Jabłonna żywo uczestniczyły z uwagi na bliskość Warszawy. Do przygotowania gry zostanie wykorzystana bogata historia związana z tematyką m.in. ataku na transport kolejowy w Chotomowie, przechowywania obrazu J. Matejki, przechowywania żydów w Domu Dziecka w Chotomowie, szmugiel żywności do Warszawy .Gra będzie polegała na stworzeniu kilku stanowisk tematycznych, które uczestnicy będą mogli odnaleźć po znakach i wskazówkach uzyskanych w poszczególnych punktach lub na początku. Gra będzie przypominała ,,podchody.” Trasa będzie przebiegała bezpiecznymi ulicami, znajdującymi się w obrębie dwóch wsi : Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej. Gra przeznaczona będzie dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy dostaną karty zgłoszeniowe , instrukcje, mapę.
  Czas .ok.2 godzin
 2. Poczęstunek dla uczestników wydarzenia
  Grochówka. 3.ok. godz.17 ej występ zespołu Moderato pod kierownictwem Pani Małgorzaty Składanek i
  I akompaniamencie Pana Krzysztofa Wilusza.
 3. Godz. 18
  Chotomowiaki śpiewają wspólnie Piosenki Powstańcze.

4..Organizacja wielopokoleniowego objazdu edukacyjno-historycznego pt. „Podróże w czasie i przestrzeni” szlakiem walk na Wybrzeżu, dla grupy ok. 45 osobowej, rodzin z terenu Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej: w dniach 27 – 29.08.2021

 • 3 dniowy wyjazd zorganizowany w sierpniu( przejazd do Gdańska w tym Poczta Gdańska , Gdańsk Oliwa, Westerplatte, Gdynia Port).
  5.Zainicjowanie akcji zbierania pamiątek powstańczych, fotografii, listów, wspomnień o naszych miejscowościach