W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych organizowanych od dnia 24 czerwca 2020 r. do odwołania.

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej pełna treść regulaminu wraz z wzorem oświadczenia uczestnika.